جا‌کلیدی KEY2-1
کد محصول:
تعداد: 1
جنسیت: غیرمرتبط
جنس محصول: طلای 14 عیار زرد
طراحی ساخت: معاصر
نوع ساخت: ساخت دست